Žehnání soch sv. Anežky a sv. Kláry

V neděli 18. července 2021 v 16 hodin proběhne požehnání soch sv. Anežky a sv. Kláry. Sochy požehná P. Jiří Ochman. Sochy budou umístěny pod arkádou renesanční zámečku ve Slatině. Sochy pocházejí z kostela sv. Josefa v Brně, kde byly umístěny na fasádě až do roku 2020, kdy byly odstraněny z důvodu nepůvodnosti. Sochy byly vyrobeny až v roce 1978 jako předpokládaná původní barokní výzdoba fasády kostela.

spolek Naplech

Malováno na plech

Helena Hlušičková, Kamila Housová Mizerová, Magda Jochcová, Daniela Kosová, Jana Krejzová, Markéta Škopková

výstava je doplněna autorským porcelánem

Z historie: DOA – DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2020

Galerie1602 je součástí projektu DOA, kdy jsou otevřeny výtvarné ateliéry na Moravě široké veřejnosti. Galerie 1602 bude otevřena od 10 – 16 hod v sobotu 26.9. a v neděli 27.9. 2020. Návštěvník se bude moci podívat do dílny venkovních soch M. Pavlovského. Budou konány komentované prohlídky galerie a zahrad ( v 10 hod. 11hod. 14hod. a 15 hod. doporučujeme si rezervovat místo a čas v prohlídce).

Zvíře ve skle

Galerie 1602 vás zve na stálou výstavu ZVÍŘE ve SKLE. Ve sklepních prostorách zámku jsou vystaveny skleněné artefakty s tématikou zvířat. Vernisáž se uskutečnila v sobotu 20. května 2017 v 15 hod.

Dílna tvůrčího psaní pro osobní rozvoj

Kurz je ke dni 27. července 2021 naplněn. Děkujeme o Váš zájem.

V teorii a praxi tvůrčího psaní se během bohaté zahraniční i domácí historie této disciplíny nashromáždila řada užitečných náhledů, obecných metod a konkrétních cvičení, kterých lze využít nejen ke kultivaci literárního projevu, ale také k osobnímu rozvoji, ať už jím máme na mysli růst vlastní tvořivosti nebo vyšší úroveň neformálního, autentického sebepoznání.

V Dílně tvůrčího psaní pro osobní rozvoj budeme pracovat metodami kritického myšlení (brainstroming a brainwriting, mentální mapování, clustering, analogramy, alternativní scénáře), dramatické výchovy (využití rekvizit, psaní v rolích, pohybové a tělesné inspirace, prožívání prostoru, tvořivá reflexe životního příběhu, storytelling), individuální a skupinové psychologické práce (koučování a sebekoučování, kreativní konstelace, symbolika mandal a labyrintů, cvičení se živly) a také literární teorie (naratologie, vypravěčská hlediska a fokalizace, kognitivní základy imaginace, současná versologie, vnitřní monolog a proud vědomí, stavba dialogu.)

Kurz počítá s řadou jednoduchých zahřívacích cvičení a rozcviček, s nenáročnými formami relaxace a koncentrace, inspiračním pobytem v přírodě, se skupinovou a individuální improvizací, s otevřenou reflexí všech probíhajících aktivit a neustálým dialogem dotvářejícím autenticky se odvíjející dění dílny.

Marie Pavlovská, Jiří Studený/ Dr. Krejzyberd

Základní informace

Místo: Zámek Slatina, Slatina u Jevišovic
Čas: 20. -23. července 2021
Cena kurzu: 2950 Kč za osobu / studenti 2500 Kč
Kurz povede: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D, Jiří Studený/ Dr. Krejzyberd, Ph.D.
Kurz se uskuteční, bude-li nejméně 6 účastníků.

Dr. Krejzyberd

Vlastním jménem Jiří Studený, Ph.D. (1960), básník, esejista a vysokoškolský učitel tvůrčího psaní, literární teorie a rétoriky. Vystudoval bohemistiku a anglistiku na FF UK v Praze a základy společenských věd na PF UP v Olomouci. Doktorské studium dějin a teorie literatury absolvoval v roce 2009 na Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze. V letech 1985–1992 učil na Obchodní akademii a střední hotelové škole v Turnově, následně pak na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Od roku 2001 působí jako asistent, resp. odborný asistent na Univerzitě Pardubice. Jeho poezie je zastoupena v almanaších Antologie české poezie II. Díl (1986–2006) (Dybbuk, Praha 2007) a Nejlepší české básně 2009 (Host, Brno 2009). Je redaktorem literární revue Partonyma.

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. (1954)

Pracuje na Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kde se profesně věnuje přípravě studentů se specializací dramatická výchova. Odborně se zaměřuje na propojení dramatické výchovy s literaturou. Publikuje odborné stati, má téměř čtyřicetiletou praxi, z toho dvacet let učila na základní a střední škole. Své zkušenosti využívá jak ve výuce, tak i ve své výzkumné činnosti.. Své zkušenosti uplatňuje i v zahraničí (např. 2013 – 2017 přednáškový cyklus Využití DV a Tps jako metody práce na ZŠ a ve volném čase – Krym, Kyjev, Lvov, 2008 – 2017 přednáškový cyklus Využití DV a Tps jako metody práce na ZŠ – NGIU, Pezinok, atd. Již 10 let organizuje na PdF MU festival tvůrčího psaní s názvem My, Ty, Oni.

Závazná přihláška

  Vložte výsledek 9+6=

  Ubytování

  Pro účastníky kurzů nabízíme zvýhodněnou cenu na ubytování v prostorách zámku. Cena pro přihlášené účastníky: cca 540 Kč / osoba noc. Ubytování si můžete zajistit individuálně, např. v nedalekých Jevišovicích.

  Tipy na výlet

  Přírodní park a přehrada Jevišovice, poutní místa Hluboké Mašůvky, Křížová cesta Jiřice, Horní Dunajovice (Rybnice), zámek Jaroměřice nad Rokytkou, Dalešice – pivovar filmových Postřižin, vinné sklepy – Horní Dunajovice a Višňové.

  Z historie: Salon filmových klapek retrospektiva

  Galerie 1602, Filmfest, s.r.o. a Nadační fond Zlín vás zvou na výstavu plakátů Salon Filmových klapek: Retrospektiva. Zahrají hudebníci: Vojtěch Hyánek – saxofon/ukulele a Daniel Dorovský – klarinet/bicí. Vernisáž se uskuteční v sobotu 22. června 2019 v 16 hod.

  © Galerie 1602