18. července 2021 v 16 hodin

Žehnání soch sv. Anežky a sv. Kláry

V neděli 18. července 2021 v 16 hodin proběhne požehnání soch sv. Anežky a sv. Kláry. Sochy požehná P. Jiří Ochman. Sochy budou umístěny pod arkádou renesanční zámečku ve Slatině. Sochy pocházejí z kostela sv. Josefa v Brně, kde byly umístěny na fasádě až do roku 2020, kdy byly odstraněny z důvodu nepůvodnosti. Sochy byly vyrobeny až v roce 1978 jako předpokládaná původní barokní výzdoba fasády kostela.

© Galerie 1602