Workshop

20. 8. – 23. 8. 2024

Dílna divadla fórum – WORKSHOP

20.8. – 23.8. 2024

Dílna divadla fórum

Divadlo fórum je široce využívanou metodou divadla utlačovaných, zejména v oblastech prevence a podpory sociálních změn, především ve všech typech škol, sociálních zařízeních, dětských domovech, v domovech pro seniory, při práci se skupinami, jejichž hlas je potřeba ve společnosti posílit. V připraveném představení herci představují příběh, v němž hlavní postava čelí náročným situacím, které se snaží řešit, ale neúspěšně. Diváci se stávají aktivními spolutvůrci příběhu tím, že nabízejí řešení a navrhují změny v chování postav. Probíhá diskuse o chování postav, příčinách problému a jeho možných řešeních. Cílem není nalézt ideální řešení, ale prostřednictvím dialogu a aktivní účasti diváků je inspirovat k reflexi vlastního jednání a podpořit je v životním rozhodování.

Během dílny skupina projde vlastním procesem tvorby a realizace divadla fórum v tréninkovém prostředí. Seznámí se se základními principy, hrami a technikami divadla fórum. Dozví se, jak využít divadlo fórum jako nástroj pro podporu komunikace a řešení problémů a jak je možné divadlo fórum implementovat do výukových nebo intervenčních programů. Vědomosti a dovednosti nabyté během společné práce jsou přenositelné do jakékoliv výchovné a vzdělávací činnosti.

Základní informace

Místo: Zámek Slatina, Slatina u Jevišovic
Čas: 20. – 23. srpen 2024
Cena kurzu: cca 4250 Kč za osobu
Kurz povede: MgA. Lenka Polánková, Ph.D., PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D,
Kurz se uskuteční, bude-li nejméně 8 účastníků.

MgA. Lenka Polánková, Ph.D.

Působí jako odborná asistentka na Katedře sociální pedagogiky PdF MU. Zabývá se možnostmi dramatické výchovy při práci se sociálně znevýhodněnými skupinami a v oblasti školní primární prevence. Specializuje se na metodu divadla utlačovaných. Aplikovala ji při práci v sociálně vyloučených lokalitách v ČR, s mladými lidmi vyrůstajícími v ústavní péči, s lidmi bez domova, s ženami se zkušeností domácího násilí a bezdomovectví, v otázkách soužití většinové a menšinové společnosti a v tématech genderu. V současnosti se věnuje uplatnění divadla fórum v programech primární prevence na školách. Je zakládající členkou Kabinetu divadla utlačovaných při PdF MU a Centra divadla utlačovaných v České republice. Působí také jako externí lektorka na Katedře výchovné dramatiky na DAMU a Katedře speciální pedagogiky na UP a konzultantka ostravské skupiny divadla utlačovaných OSUD při PdF OU.

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Pracuje na Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kde se profesně věnuje přípravě studentů se specializací dramatická výchova. Odborně se zaměřuje na propojení dramatické výchovy s literaturou. Publikuje odborné stati, má téměř čtyřicetiletou praxi, z toho dvacet let učila na základní a střední škole. Své zkušenosti využívá jak ve výuce, tak i ve své výzkumné činnosti.. Své zkušenosti uplatňuje i v zahraničí (např. 2013 – 2017 přednáškový cyklus Využití DV a Tps jako metody práce na ZŠ a ve volném čase – Krym, Kyjev, Lvov, 2008 – 2017 přednáškový cyklus Využití DV a Tps jako metody práce na ZŠ – NGIU, Pezinok, atd. Již 10 let organizuje na PdF MU festival tvůrčího psaní s názvem My, Ty, Oni.

Závazná přihláška

  Vložte výsledek 9+6=

  Ubytování

  Pro účastníky kurzů nabízíme zvýhodněnou cenu na ubytování v prostorách zámku. Cena pro přihlášené účastníky: 580 Kč / osoba noc. Ubytování si můžete zajistit individuálně, např. v nedalekých Jevišovicích.

  Tipy na výlet

  Přírodní park a přehrada Jevišovice, poutní místa Hluboké Mašůvky, Křížová cesta Jiřice, Horní Dunajovice (Rybnice), zámek Jaroměřice nad Rokytkou, Dalešice – pivovar filmových Postřižin, vinné sklepy – Horní Dunajovice a Višňové.

  © Galerie 1602