Vítejte v Galerii 1602

Výstavní činnost GALERIE 1602 je situována do objektu renesančního zámečku, který se nachází ve Slatině u Jevišovic. Jde o rodinnou galerii.

Ve sklepních prostorách zámečku je umístěna stálá expozice skla, dvě místnosti v 1. nadzemním podlaží slouží jako galerie uměleckých děl. Od 20.května do konce června je galerie otevřena po telefonické domluvě. V době prázdnin otevřeno denně na zazvonění na zvonek u dveří galerie. Vždy je lépe se telefonicky domluvit.

Historie zámku

Výstavní činnost GALERIE 1602 je situována do objektu renesančního zámečku, jehož historie se začala psát roku 1602.

Slatina se poprvé připomíná na sklonku 13. století listinou Václava II. z 23. května 1287, avšak o vladyckém rodě na Slatině se píše až od 14. století. Ve Slatině existovalo několik dvorů a dvě tvrze. Rod pánů ze Slatiny zde přebýval do 1. třetiny 15. století. V roce 1447 přišel na Slatinu rod Jankovských z Vlašimi. Dodnes zachované panské sídlo ve Slatině, zámek v areálu hospodářského dvora, postavil podle pamětního nápisu nad vchodovými dveřmi Zikmund Volf Jankovský s manželkou Eliškou Rájeckou z Mírova roku 1602. Podle berního registru z let 1618-1619 nebyla Slatina žádným velkým statkem, ale stala se známou díky svému majiteli Volfu Jankovskému, který se v roce 1608 stal moravským zemským purkrabím. Rodu Jankovských náležela Slatina až do roku 1736, kdy vymřeli, a poté přešla pod správu Horních Kounic. V této době zámek přestal sloužit jako sídlo, užívalo se ho jako bydlení pro úředníky a nakonec, začátkem 19. století, jako hospodářský objekt panského dvora. V roce 1945 byl zámek zestátněn, v 50. letech se stal majetkem zemědělského družstva Vítězný únor. Byla zde zřízena družstevní kuchyně a jídelna, která fungovala až do roku 1989. Po změně politických poměrů byla budova uzavřena a začala chátrat. V roce 1995 se stalo majitelem zámečku Agrodružstvo Jevišovice, budova nadále chátrala, hrozilo jí zničení. V roce 2002 zámeček od družstva odkoupila rodina Pavlovských, která jej postupně rekonstruuje.

Od roku 2009 spodní patro a sklepní prostory slouží jako výstavní galerie pro prezentaci výtvarného umění. Sklepní prostory slouží jako výstavní galerie skla, spodní patro zámečku pak jako prodejní galerie uměleckých děl.

© Galerie 1602