léto/podzim 2023

JMK podpořil 4. etapu obnovy střechy

Díky podpoře Jihomoravského kraje byla obnovena střecha nad hospodářskou částí zámečku ve Slatině – etapa 4. Bez finanční podpory Jihomoravského kraje by obnova střechy nebyla možná. Děkujeme, že kraj přispívá na obnovu kulturního a architektonického dědictví.

© Galerie 1602