Sochař, designér, tvůrce hraček

Michael Pavlovský

Narozen 5.9.1952 v Brně. Absolvoval VUT v Brně, kresbu a malbu studoval pod vedením prof. Procházkové a prof. Pitrové, později pracoval pod vedením prof. Skácela a malíře Františka Kocourka.
Kolážistka, asamblážistka

Michaela P. Pfeffer

Narozena 26. 5. 1977 v Hodoníně, trvale žije v Brně. Ovlivněna rodinným prostředím (otec – výtvarník, matka – pedagog dramatické výchovy na MU v Brně), kresbu a malbu studovala pod vedením prof. Hliněnské a prof. Pitrové, později pracovala pod vedením prof. Vrány.

Architekt, designér

Tomáš Pavlovský

Narozen 16. 8. 1978 v Hodoníně, trvale žije v Brně. Ovlivněn rodinným prostředím (otec – výtvarník, matka – pedagog dramatické výchovy na MU v Brně), kresbu a malbu studoval pod vedením prof. Hliněnské a prof. Pitrové, později pracoval pod vedením prof. Vrány.

Režisérka, scenáristka

Gabriela Pavlovská (Janková)

Narodila se 8.11.1979 v Brně. Po absolvování I.Německého zemského gymnázia v Brně odcestovala do Londýna, kde navštěvovala kurzy jazyka anglického. Po návratu do ČR vystudovala scenáristiku a režii na Fakultě multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v rámci studijní programu: výtvarná umění – multimedia a design a obhájila titul MgA.

© Galerie 1602