Autor: Tomáš Pavlovský

Žehnání soch sv. Anežky a sv. Kláry

V neděli 18. července 2021 v 16 hodin proběhne požehnání soch sv. Anežky a sv. Kláry. Sochy požehná P. Jiří Ochman. Sochy budou umístěny pod arkádou renesanční zámečku ve Slatině. Sochy pocházejí z kostela sv. Josefa v Brně, kde byly umístěny na fasádě až do roku 2020, kdy byly odstraněny z důvodu nepůvodnosti. Sochy byly vyrobeny až v roce 1978 jako předpokládaná původní barokní výzdoba fasády kostela.

spolek Naplech

Malováno na plech

Helena Hlušičková, Kamila Housová Mizerová, Magda Jochcová, Daniela Kosová, Jana Krejzová, Markéta Škopková

výstava je doplněna autorským porcelánem

Z historie: DOA – DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2020

Galerie1602 je součástí projektu DOA, kdy jsou otevřeny výtvarné ateliéry na Moravě široké veřejnosti. Galerie 1602 bude otevřena od 10 – 16 hod v sobotu 26.9. a v neděli 27.9. 2020. Návštěvník se bude moci podívat do dílny venkovních soch M. Pavlovského. Budou konány komentované prohlídky galerie a zahrad ( v 10 hod. 11hod. 14hod. a 15 hod. doporučujeme si rezervovat místo a čas v prohlídce).

© Galerie 1602