Get Adobe Flash player

Zámek Slatina Vám nabízí na léto 2019 následující kurzy:

Dílna tvůrčího psaní              16. - 19.7. 2019

DÍLNA TVŮRČÍHO PSANÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ

V teorii a praxi tvůrčího psaní se během bohaté zahraniční i domácí historie této disciplíny nashromáždila řada užitečných náhledů, obecných metod a konkrétních cvičení, kterých lze využít nejen ke kultivaci literárního projevu, ale také k osobnímu rozvoji, ať už jím máme na mysli růst vlastní tvořivosti nebo vyšší úroveň neformálního, autentického sebepoznání.

V Dílně tvůrčího psaní pro osobní rozvoj budeme pracovat metodami kritického myšlení (brainstroming a brainwriting, mentální mapování, clustering, analogramy, alternativní scénáře), dramatické výchovy (využití rekvizit, psaní v rolích, pohybové a tělesné inspirace, prožívání prostoru, tvořivá reflexe životního příběhu, storytelling), individuální a skupinové psychologické práce (koučování a sebekoučování, kreativní konstelace, symbolika mandal a labyrintů, cvičení se živly) a také literární teorie (naratologie, vypravěčská hlediska a fokalizace, kognitivní základy imaginace, současná versologie, vnitřní monolog a proud vědomí, stavba dialogu.)

Kurz počítá s řadou jednoduchých zahřívacích cvičení a rozcviček, s nenáročnými formami relaxace a koncentrace, inspiračním pobytem v přírodě, se skupinovou a individuální improvizací, s otevřenou reflexí všech probíhajících aktivit a neustálým dialogem dotvářejícím autenticky se odvíjející dění dílny.

 

Marie Pavlovská, Jiří Studený/ Dr. Krejzyber


Místo: Zámek Slatina, Slatina u Jevišovic

Čas: 16. – 19.7. 2019

Cena kurzu: 2 950,- Kč za osobu / studenti 1950,- Kč

Kurz povede PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D, Jiří Studený/ Dr. Krejzyber, Ph.D. Kurz se uskuteční, bude-li nejméně 6 účastníků.

Více informací o kurzu najdete na adrese wwwgalerie1602.cz

Dr. Krejzyber, vlastním jménem Jiří Studený, Ph.D. (1960), básník, esejista a vysokoškolský učitel tvůrčího psaní, literární teorie a rétoriky. Vystudoval bohemistiku a anglistiku na FF UK v Praze a základy společenských věd na PF UP v Olomouci. Doktorské studium dějin a teorie literatury absolvoval v roce 2009 na Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze. V letech 1985–1992 učil na Obchodní akademii a střední hotelové škole v Turnově, následně pak na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Od roku 2001 působí jako asistent, resp. odborný asistent na Univerzitě Pardubice. Jeho poezie je zastoupena v almanaších Antologie české poezie II. Díl (1986–2006) (Dybbuk, Praha 2007) a Nejlepší české básně 2009 (Host, Brno 2009). Je redaktorem literární revue Partonyma.

 

 PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. (1954), pracuje na Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kde se profesně věnuje přípravě studentů se specializací dramatická výchova. Odborně se zaměřuje na propojení dramatické výchovy s literaturou. Publikuje odborné stati, má téměř čtyřicetiletou praxi, z toho dvacet let učila na základní a střední škole. Své zkušenosti využívá jak ve výuce, tak i ve své výzkumné činnosti.. Své zkušenosti uplatňuje i v zahraničí (např. 2013 – 2017 přednáškový cyklus Využití DV a Tps jako metody práce na ZŠ a ve volném čase - Krym, Kyjev, Lvov, 2008 – 2017 přednáškový cyklus Využití DV a Tps jako metody práce na ZŠ - NGIU, Pezinok, atd. Již 10 let organizuje na PdF MU festival tvůrčího psaní s názvem My, Ty, Oni. 

 

Závazná přihláška: Máte-li o kurz zájem, pošlete nám závaznou přihlášku e-mailem na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Číslo účtu Česká spořitelna 2555443349/0800, tam můžete poslat nevratnou blokační zálohu, která Vám pak bude odečtena z ceny kurzu. Výše zálohy činí 800,- Kč. Zbývající částku můžete zaplatit na místě konání kurzu nebo poslat na výše uvedený účet.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ 16.7.– 19.7. 2019

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu


Telefon:

E-mail:

 

Povolání:


Ubytování: Pro účastníky kurzů nabízíme zvýhodněnou cenu na ubytování v prostorách zámku. Cena pro přihlášené účastníky: cca 450 Kč / osoba noc. Ubytování si můžete zajistit individuálně, např. v nedalekých Jevišovicích.

 

Tipy na výlety: přírodní park a přehrada Jevišovice, poutní místa Hluboké Mašůvky, Křížová cesta Jiřice, Horní Dunajovice (Rybnice), zámek Jaroměřice nad Rokytkou, Dalešice - pivovar filmových Postřižin, vinné sklepy - Horní Dunajovice a Višňové

 

 


Výtvarné dílny pro rok 2019

Sochařská dílna Michaela Pavlovského

Datum: dle zájmu

Cena: 6500,- Kč /osoba/ubytování(bez stravy)

Lektor: Michael Pavlovský

Počet účastníků: 4-5

Pod vedením renomovaného výtvarníka se uskuteční sochařská dílna. Materiálem bude dřevěný trám, fošna, kmen, výsledná socha může být doplněna kamenem či skleněným artefaktem. Vítáni jsou všichni, kteří mají chuť vyzkoušet si práci se dřevem, objevit svůj talent a svoje schopnosti pro výtvarnou práci. Setkání je koncipováno tak, že se začne návrhem díla, poté se zvolí materiál a přejde se k vlastní prací. Veškeré nářadí, materiál a barvy budou k dispozici a jsou v ceně kurzu. Ubytování je možné v prostorách zámku.

Co drátkem spojíš a štětcem nabarvíš - dílna pro děti a rodiče

Datum: dle zájmu a domluvy - léto 2019 od 14.00 – 17.00 hod.

Cena: 300,- Kč

Lektor: Michael Pavlovský

Počet účastníků: 10 dětí + 10 rodičů

Co drátkem spojíš a štětcem nabarvíš - dílna pro školní kolektivy

Datum: dle zájmu a domluvy

Cena:100 ,- Kč

Lektor: Michael Pavlovský

Počet účastníků: školní kolektiv

Kontakt:

Galerie 1602, Slatina u Jevišovic 33, 675 58, okr. Znojmo

mob. +420 732739181 Tomáš Pavlovský
mob. +420 603949912 Marie Pavlovská
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.