Get Adobe Flash player

Zámek Slatina Vám nabízí na léto 2018 následující kurzy:

Dílna tvůrčího psaní              17.- 20. 7. 2018

DÍLNA TVŮRČÍHO PSANÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ

V teorii a praxi tvůrčího psaní se během bohaté zahraniční i domácí historie této kreativní disciplíny nashromáždila řada užitečných náhledů, obecných metod a konkrétních cvičení, kterých lze využít nejen ke kultivaci literárního projevu, ale také k osobnímu rozvoji, ať už jím máme na mysli růst vlastní tvořivosti nebo vyšší úroveň neformálního, autentického sebepoznání. V tomto směru je možné na poli tvůrčího psaní aplikovat řadu vhledů a specifických postupů z mnoha oborů, především pak z dramaterapie a dramatické výchovy, arteterapie a artefiletiky, narativní terapie a narativního koučování, případně konstelační práce se sny a vztahovými tématy. Mezioborová nabídka Dílny tvůrčího psaní pro osobní rozvoj bude obsahovat zejména spontánní psaní v rolích, tvorbu improvizovaných básnických a prozaických textů, prolínání výtvarného a písemného projevu, aktivní imaginaci v rámci skupinových řešení zápletek povídek a dramatických scén a v neposlední řadě rovněž tvorbu básnických textů na základě mandalové a jiné meditační práce. Dílnu povedou zkušení lektoři vyškolení v oblasti dramatické výchovy a tvůrčího psaní, jejichž záměrem není poskytovat terapeutickou pomoc, nýbrž rozvíjet tvořivou sebereflexi přiměřeně stabilizovaných, k osobnímu rozvoji motivovaných osobností účastníků kurzu.       

                                                                Marie Pavlovská, Jiří Studený 

MEDAILONY  LEKTORŮ 

Jiří STUDENÝ (*1960), básník, esejista a vysokoškolský učitel tvůrčího psaní, literární teorie a rétoriky. Vystudoval bohemistiku a anglistiku na FF UK v Praze a základy společenských věd na PF UP v Olomouci. Doktorské studium dějin a teorie literatury absolvoval v roce 2009 na Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze. V letech 1985–1992 učil na Obchodní akademii a střední hotelové škole v Turnově, následně pak na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Od roku 2001 působí jako asistent, resp. odborný asistent na FF Univerzity Pardubice. Knižně vydal šest básnických sbírek (nejnověji Varných konvic sten, nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015) a esejisticky laděnou monografii Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní, nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010). V současné době připravuje pro tisk volné pokračování této knihy Povytažený dráp. Eseje o tvůrčím psaní.  Jeho poezie je zastoupena v almanaších Antologie české poezie II. Díl (1986–2006) (Dybbuk, Praha 2007) a Nejlepší české básně 2009 (Host, Brno 2009). Je šéfredaktorem literárněkulturního časopisu Tahy (nakladatelství Pavel Mervart).  


 Marie Pavlovská (1954)

Pracuje na Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kde se profesně věnuje přípravě studentů se specializací dramatická výchova. Odborně se zaměřuje na propojení dramatické výchovy s literaturou.  Publikuje odborné stati, má  téměř čtyřicetiletou praxi, z toho dvacet let učila na základní škole. Své zkušenosti využívá jak ve výuce, tak i ve své výzkumné činnosti. Předmětem její vědeckovýzkumné činnosti je především problematika inkluze. Své zkušenosti uplatňuje i v zahraničí (např. 2013 – 2014 přednáškový cyklus Využití DV a Tps jako metody práce na ZŠ a ve volném čase  - Krym, Kyjev, 2008 – 2012 přednáškový cyklus Využití DV  a Tps jako metody práce na ZŠ - NGIU, Pezinok, 2003 - 2004 přednáškový cyklus Divadlo ve výchově na PdF TU v Trnavě, SR, 2003 - spoluautor a spolurealizátor divadelního projektu Poseidón a ti druzí, „Youth for Europe“,  Jestřebí Hora, Polsko, …).   Již 10 let organizuje na PdF MU festival tvůrčího psaní a vyprávění s názvem My, Ty, Oni. 


17.- 20. 7. 2018

Místo: Zámek Slatina, Slatina u Jevišovic

Cena kurzu: 2900 Kč za osobu

Kurz povede PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D, Jiří Studený. Kurz se uskuteční, bude-li nejméně 6 účastníků.

 

Závazná přihláška (do 8.6.2017): Pokud máte zájem o některý z kurzů, pošlete nám závaznou přihlášku emailem na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  Číslo účtu Česká spořitelna 2555443349/0800, tam můžete poslat nevratnou blokační zálohu, která Vám pak bude odečtena z ceny kurzu. Výše zálohy: 700,- Kč. Zbývající částku můžete zaplatit na místě konání kurzu nebo rovněž na účet provozovatele.

 

Ubytování: Pro účastníky kurzů nabízíme zvýhodněnou cenu na ubytování v prostorách zámku. Cena pro přihlášené účastníky: cca 450 Kč / osoba noc. Ubytování si můžete zajistit individuálně např. v nedalekých Jevišovicích

 

Tipy na výlety: přírodní park a přehrada Jevišovice, poutní místa Hluboké Mašůvky, Křížová cesta Jiřice, Horní Dunajovice (Rybnice), zámek Jaroměřice nad Rokytkou, Dalešice - pivovar filmových Postřižin, vinné sklepy - Horní Dunajovice a Višňové.


Výtvarné dílny pro rok 2018

Sochařská dílna Michaela Pavlovského

Datum: dle zájmu

Cena: 6500,- Kč /osoba/ubytování(bez stravy)

Lektor: Michael Pavlovský

Počet účastníků: 4-5

Pod vedením renomovaného výtvarníka se uskuteční sochařská dílna. Materiálem bude dřevěný trám, fošna, kmen, výsledná socha může být doplněna kamenem či skleněným artefaktem. Vítáni jsou všichni, kteří mají chuť vyzkoušet si práci se dřevem, objevit svůj talent a svoje schopnosti pro výtvarnou práci. Setkání je koncipováno tak, že se začne návrhem díla, poté se zvolí materiál a přejde se k vlastní prací. Veškeré nářadí, materiál a barvy budou k dispozici a jsou v ceně kurzu. Ubytování je možné v prostorách zámku.

Co drátkem spojíš a štětcem nabarvíš - dílna pro děti a rodiče

Datum: dle zájmu a domluvy - léto 2018 od 14.00 – 17.00 hod.

Cena: 300,- Kč

Lektor: Michael Pavlovský

Počet účastníků: 10 dětí + 10 rodičů

Co drátkem spojíš a štětcem nabarvíš - dílna pro školní kolektivy

Datum: dle zájmu a domluvy

Cena:100 ,- Kč

Lektor: Michael Pavlovský

Počet účastníků: školní kolektiv

Kontakt:

Galerie 1602, Slatina u Jevišovic 33, 675 58, okr. Znojmo

mob. +420 732739181 Tomáš Pavlovský
mob. +420 603949912 Marie Pavlovská
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.